Basiscursus duikgeneeskunde deel 2 NL, 2019

Basiscursus duikgeneeskunde deel 2 NL, 2019

Beschikbare plaatsen: 10

4, 5 en 6 april 2019

De Scott Haldane basiscursus duikgeneeskunde vormt voor een ieder die meer wil weten over duik- en hyperbare geneeskunde of die duikkeuringen wil gaan verrichten, de ingang tot alle certificeringen en vervolg opleidingen binnen de duikgeneeskunde. De cursus bestaat uit twee delen, te weten: Deel I: basisprincipes hyperbarefysica en -fysiologie, duikerziekten en keuringseisen per orgaanstelsel. Deel II: praktijk duikkeuring, inleiding hyperbare zuurstof therapie, duikomstandigheden en verschillende soorten duiken. De cursus voldoet aan alle internationale eisen van de E(uropean) C(ommittee) for H(yperbaric) M(edicine) welke leiden tot de internationaal erkende certificering Medical Examiner of Divers.
Om de kwaliteit van het preventief duikmedisch onderzoek en de duikadvisering in Nederland te waarborgen is er sinds 2004 het certificeringsysteem voor sportduikerartsen ingevoerd. De sportduiker kan zo verzekerd zijn van een gedegen advies. De hier aangekondigde basiscursus deel II leidt samen met de basiscursus deel I tot de certificering duikerarts C,D door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) en/of Medical Examiner of Divers door het European College of Baromedicine.
Voor meer informatie over deze certificering verwijzen wij u naar het hoofdstuk certificering op de website mijnduikerarts.nl.

Cursusinhoud

De cursus zal ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Fysiologische adaptatie tijdens duiken: wat zijn de aanpassingen tijdens immersie, submersie en apneuduiken.
  • Duikveiligheid: duikprocedures, duikuitrusting, gasmengsels, verschillende soorten duikers, veiligheidsplanning, regulering.
  • Praktijk duikkeuring: hoe wordt een duikkeuring uitgevoerd, practicum situatie.
  • Duikongevallen: stellen van differentiaal diagnose, pre-klinische behandeling (EHBDO), kennis van HBOt t.b.v. duikongevallen.
  • Omgevingsfactoren: zeedieren, duikomstandigheden, stress-factoren.
2019-04-04 08:00:00
2019-04-06 18:00:00

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

Update:20-03-2019