Basiscursus duikgeneeskunde deel 1 Nosy Be

Van 09-11-2019 08:00 tot 16-11-2019 18:00

Beschikbare plaatsen: 0

Cursus is vol. Eerst volgende basiscursus op 27 en 28 Maart 2019

De Scott Haldane basiscursus duikgeneeskunde, inmiddels een begrip, is de enige internationaal erkende en geaccrediteerde cursus voor artsen die kennis willen opdoen over duik- en hyperbare geneeskunde. De cursus vormt voor een ieder die meer wil weten over duik- en hyperbare geneeskunde of die duikkeuringen wil gaan verrichten de basis voor alle vervolgopleidingen en certificeringen.

Duiken en werken onder overdruk onderscheiden zich wezenlijk van sporten en activiteiten onder normale atmosferische druk. In de opleidingen geneeskunde wordt hier niet tot nauwelijks aandacht aan besteed.
Bewusteloosheid onder water leidt bijvoorbeeld in de meeste gevallen tot acute verdrinking. Bovendien hebben vele, vaak onschuldige, lichamelijke afwijkingen wel bijzondere consequenties voor het uitoefenen van de duiksport of voor werken onder overdruk.
De Scott Haldane Foundation brengt voortdurend de laatste kennis op het gebied van de duikgeneeskunde in haar cursussen onder. Daarnaast streeft SHF met haar opleidingen naar (inter)nationale eenduidigheid, zodat de cursisten voor alle erkende (internationale) certificeringen worden opgeleid.

Samen met de basiscursus deel II wordt voldaan aan alle internationale eisen en certificeringsrichtlijnen voor Medical Examiner of Divers (MED level I) van de European Committee for Hyperbaric Medicine.
Om de kwaliteit van het preventief duikmedisch onderzoek en de duikadvisering in Nederland te waarborgen is er sinds 2004 het nationale certificeringsysteem voor sportduikerartsen ingevoerd. De sportduiker kan zo verzekerd zijn van een gedegen duikmedisch advies. De totale basiscursus, deel I en II, maakt naast een certificering tot MED door het European College for Baromedicine (ECB) ook de certificering tot duikerarts C en/of D door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) mogelijk. Voor meer informatie over deze certificering verwijzen wij u naar het hoofdstuk certificering op de website mijnduikerarts.nl. Door deelname aan deze cursus komt u in aanmerking voor het gereduceerde SHF-cursisten lidmaatschap tarief van de European Underwater and Baromedical Society (EUBS) voor 2020.

Inhoud

Onderwerpen basiscursus deel I

De basiscursus duikgeneeskunde is opgesplitst in twee delen. Het hier aangekondigde Deel I omvat de volgende onderwerpen:

Epidemiologie van duikongevallen: 
een overzicht van de recente onderzoeken naar duikongevallen wereldwijd vormt de inleiding en verantwoording voor deze cursus.
De basisprincipes van de hyperbare fysica en hyperbare fysiologie: hierbij wordt ingegaan op de invloed van atmosferische en hydrostatische druk op het menselijk lichaam. Een aantal voor de duikgeneeskunde relevante aspecten uit de fysica komt aan de orde, en het fenomeen belvorming en decompressie wordt behandeld.
Duikziekten: 
een overzicht met oorzaken en preventie van de duikziekten die tijdens de verschillendeIMG 3926 fasen van een duik kunnen ontstaan.
Nationale en internationale richtlijnen en uitvoering voor het preventief duikmedisch onderzoek: de richtlijnen voor duikkeuring en -advisering worden in drie verschillende blokken behandeld. Eerst wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen en de gevolgen van het duiken op deze afwijking dan wel de invloed van de afwijking op het duiken. In het tweede blok komen de overige afwijkingen aan bod die een arts bij een onderzoek kan tegenkomen. Het laatste blok laat zien hoe een duikkeuring eruit moet zien.
Casuïstiek: tijdens de cursus wordt een aantal keren duikgeneeskundige problematiek aan de cursisten voorgelegd. Deze wordt in kleine groepjes uitgewerkt en gepresenteerd.
Praktijk duiken: de cursisten die nog geen duikbrevet hebben krijgen een opleiding tot openwater duiker. Voor degenen met een duikbrevet bestaat de mogelijkheid vervolgbrevetten te behalen of een 10-duiken arrangement te nemen (zie inschrijfformulier voor mogelijkheden).

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

Update:20-08-2019