Decompressie, Recompressie en HBOt

11 en 12 juni 2021

Beschikbare plaatsen: 0

Door de toename in ziekenhuis- en IC-opnames van COVID-19 patienten en de nieuwe maartregelen van de overgheid, heeft de Scott Haldane Foundation besloten dat de cursus wordt verplaatst naar 11 en 12 juni 2021. De locatie blijft  Hoeven (NB)

De cursus is vol. Registreren is niet meer mogelijk

De succesvolle Scott Haldane cursus "Decompressie, Recompressie en HBOt" wordt dit jaar, na vele malen in binnen- en buitenland, net over de grens in België georganiseerd. De cursus, onderdeel van het opleidingstraject van de internationale erkende certificering tot Diving Medicine Physician en geldend als geaccrediteerde nascholing voor duikerartsen en Medical Examiners of Divers, staat in het teken van drie gebieden binnen de hyperbare en duikgeneeskunde, te weten: de achtergronden en praktijk van Decompressie, van Recompressie en van Hyperbare zuurstoftherapie. Gezien de eisen die ECHM/EDTC stellen aan de opleiding en certificering tot Diving Medicine Physician is deze cursus een onderdeel van het opleidingsprogramma. Twee internationaal erkende docenten staan garant voor een hoge kwaliteit van deze cursus.

De Scott Haldane Foundation heeft een volledig internationaal geaccrediteerd opleidingstraject opgezet, dat aan alle eisen van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) voldoet.
De hier aangekondigde cursus is onderdeel van de opleiding tot Diving Medicine Physician. De cursus geldt verder als geaccrediteerde bijscholing voor de herregistratie van Diving Medical Examiners gecertificeerd door het European College of Baromedicine (ECB) en duikerartsen C en D gecertificeerd door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA). Voor het complete overzicht verwijzen wij graag naar de SHF-cursusstructuur op deze site.

Cursusinhoud

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van decompressieziekte. Hierdoor zijn er nieuwe inzichten en theorieën ontstaan. In deze cursus wordt door internationaal vooraanstaande docenten ingegaan op de theorievorming rondom het ontstaan van decompressiebellen, de gevolgen van decompressie, het voorkomen van schadelijke werking van decompressiebellen en de betekenis hiervan voor de (sport)duikerij.
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen:

  •  - decompressiemodellen,
  •  - decompressietabellen,decompr models
  •  - decompressieziekten en de klinische manifestatie,
  •  - predisponerende factoren,
  •  - preventie en behandeling,
  •  - recompressie, 
  •  - de werking van hyperbare zuurstof therapie.
  •  - de behandeling met hyperbare zuurstof

Hyperbare zuurstoftherapie oftewel HyperBaric Oxygen therapy (HBOt) heeft zich binnen de reguliere geneeskunde nog steeds geen volwaardige plaats verworven. Komt dit door onwetendheid, onbekendheid of onnozelheid? In deze cursus proberen we een antwoord op deze vraag te geven. Naast de mechanismen die bij de toediening van zuurstof onder overdruk een rol spelen komen ook de indicatiegebieden aan de orde. Tevens worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van HBOt besproken.

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:27-03-2021