Level 1 cursus duikgeneeskunde deel 1 NL, Oktober 2021

1 en 2 oktober 2021

Beschikbare plaatsen: 4

De Scott Haldane level 1 cursus duikgeneeskunde, inmiddels een begrip, is de enige internationaal erkende en geaccrediteerde cursus voor artsen die kennis willen opdoen over duik- en hyperbare geneeskunde. De cursus vormt voor een ieder die meer wil weten over duik- en hyperbare geneeskunde of die duikkeuringen wil gaan verrichten, de basis voor alle vervolgopleidingen en certificeringen.

Duiken en werken onder overdruk onderscheiden zich wezenlijk van sporten en activiteiten onder normale atmosferische druk. In de opleidingen geneeskunde wordt hier niet tot nauwelijks aandacht aan besteed.
Bewusteloosheid onder water leidt bijvoorbeeld in de meeste gevallen tot acute verdrinking. Bovendien hebben vele, vaak onschuldige, lichamelijke afwijkingen wel bijzondere consequenties voor het uitoefenen van de duiksport of voor werken onder overdruk.
De Scott Haldane Foundation brengt voortdurend de laatste kennis op het gebied van de duikgeneeskunde in haar cursussen onder. Daarnaast streeft SHF met haar opleidingen naar (inter)nationale eenduidigheid, zodat de cursisten voor alle erkende (internationale) certificeringen worden opgeleid.

Samen met de level 1 cursus deel II wordt voldaan aan alle internationale eisen en certificeringsrichtlijnen voor Medical Examiner of Divers (level I van de European Committee for Hyperbaric Medicine
Om de kwaliteit van het preventief duikmedisch onderzoek en de duikadvisering in Nederland te waarborgen is er sinds 2004 het nationale certificeringsysteem voor sportduikerartsen ingevoerd. De sportduiker kan zo verzekerd zijn van een gedegen duikmedisch advies. De totale level 1 cursus, deel I en II, maakt naast een certificering tot MED ook de certificering tot duikerarts C en/of D door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) mogelijk. Voor meer informatie over deze certificering verwijzen wij u naar het hoofdstuk certificering op de website mijnduikerarts.nl

Inhoud

Onderwerpen level 1 deel I

De cursus is opgesplitst in twee delen. Het hier aangekondigde Deel I omvat de volgende onderwerpen:

Epidemiologie van duikongevallen: 
Een overzicht van de recente onderzoeken naar duikongevallen wereldwijd vormt de inleiding en verantwoording voor deze cursus.
De basisprincipes van de hyperbare fysica en hyperbare fysiologie: Hierbij wordt ingegaan op de invloed van atmosferische en hydrostatische druk op het menselijk lichaam. Een aantal voor de duikgeneeskunde relevante aspecten uit de fysica komt aan de orde, en het fenomeen belvorming en decompressie wordt behandeld.
Duikziekten: 
Een overzicht met oorzaken en preventie van de duikziekten die tijdens de verschillende fasen van een duik kunnen ontstaan.
Nationale en internationale richtlijnen en uitvoering voor het preventief duikmedisch onderzoek: De richtlijnen voor duikkeuring en -advisering worden in drie verschillende blokken behandeld.
 Eerst wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen en de gevolgen van het duiken op deze afwijking dan wel de invloed van de afwijking op het duiken.
 In het tweede blok komen de overige afwijkingen aan bod die een arts bij een onderzoek kan tegenkomen.
 Het laatste blok laat zien hoe een duikkeuring er uit moet zien.
Casuïstiek: 
Tijdens de cursus wordt een aantal keren duikgeneeskundige problematiek aan de cursisten voorgelegd. Deze wordt in kleine groepjes uitgewerkt en gepresenteerd.
Praktijk duiken: De cursisten die nog geen duikbrevet hebben krijgen onder professionele begeleiding een introductie over het zelf duiken met perslucht. Voor degenen met een duikbrevet bestaat er de mogelijkheid om allerlei duikapperatuur en accesoires te proberen zoals volgelaatsmaskers, droogpakken, etc.

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

@scotthaldane

  • De COVID-19 pandemie raakt ons allen. Ook SHF ondervindt de gevolgen. We zijn hard aan het werk om alle cursussen e… https://t.co/dGfWvONyky

Update:25-09-2021