Belangrijk cursus- en hercertificeringsnieuws

Diving Medical 350px

Veel cursisten geven aan dat het in deze COVID-tijden moeilijk is om aan het verplichte aantal keuringen te komen die vereist zijn voor de hercertificering als MED en DMP. Enerzijds door een tijdelijk afname van het aantal gemaakte duiken door de reisrestricties. Anderzijds door de COVID-gerelateerde beperkingen bij het lichamelijk onderzoek tijdens de duikmedische keuring. Denk hierbij onder andere aan de risico’s van besmetting bij spirometrie en inspanningstesten.
Daarnaast is er een aanzienlijk aantal cursisten die als “jonge dokter” heel enthousiast aan de duikgeneeskunde beginnen en zich dan ook terecht laten certificeren, maar voor wie het aan het begin van hun medische carrière moeilijk is om al een eigen praktijk op te zetten. Dat kan omdat ze vaak nog zoekende zijn naar een specialisatierichting of omdat ze net kunnen beginnen op een opleidingsplek. Dan liggen prioriteiten even elders.
Om hier een helpende hand te bieden heeft SHF het initiatief genomen en met een voorstel te komen om dit probleem op te lossen. Dit is met het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) en het European College of Baromedicine (ECB) besproken.

Uitgangspunt:
SHF is er stellig van overtuigd dat de praktische competenties essentieel zijn bij het uitvoeren van een duikmedische keuring. Het niet kunnen bijhouden van de vaardigheden van het lichamelijk onderzoek tijdens een duikmedische keuring is geen optie. Duikers moeten kunnen vertrouwen op een goed uitgevoerde duikmedische keuring door een bekwame en goed opgeleide arts.
Wij vinden het een slechte zaak om (ook al is het maar tijdelijk) de eis van het verplichte aantal duikmedische keuringen voor de hercertificering weg te laten.

Oplossing:
SHF heeft besloten om een opfriscursus “De duikmedische keuring in de praktijk” te ontwikkelen waarin de gehele duikmedische keuring wordt geoefend onder supervisie van ervaren duikartsen.
Naast de groep MED/DMP's die deze praktijkervaring nodig hebben voor hun hercertificering, horen we ook van degenen die regelmatig duikmedische keuringen doen dat ze graag af en toe een opfrisser willen om hun vaardigheden te controleren en te verbeteren. Voor hen is deze cursus ook een middel om hun competenties te verbeteren.
Gezien het bovenstaande hebben wij het ECB officieel verzocht om deze opfriscursus te erkennen en goed te keuren als vervanging van het vereiste aantal duikmedische keuringen voor de hercertificering van MED's en DMP's op voorwaarde dat degenen die niet aan de vereiste aantallen kunnen voldoen, deze cursus minimaal één keer per certificeringsperiode volgen.
SHF heeft het programma ter goedkeuring voorgelegd aan het ECB. Het ECB heeft op zijn beurt goedkeuring gegeven om deze cursus als vervanging van het verplicht aantal keuringen in de eerdergenoemde gevallen (COVID en begin van carrière) en onder de genoemde voorwaarden (tenminste eenmaal per certificeringsperiode de refresher te doen).
Op 5 maart 2020 wordt de cursus voor de eerste keer georganiseerd en zal deze periodiek worden herhaald.

Meer informatie zie website www.scotthaldane.nl.

@scotthaldane

Update:31-07-2023