Online privacyverklaring

 

Online Privacyverklaring in zaken registraire persoonsgegevens, ingangsdatum 23 mei 2018

Bij de Scott Haldane Foundation (SHF) zetten wij ons in voor de bescherming van uw privacy. Wij willen dat u op de hoogte bent van hoe wij gegevens over u kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren, en de keuzes die hierin tot uw beschikking staan.

Deze Online Privacyverklaring is van toepassing op websites van SHF, online toepassingen en online diensten. Indien we dit aangegeven hebben is het eveneens van toepassing op bepaalde offline informatie die we over u verwerken. Het is niet van toepassing op websites en diensten van derden, die hun eigen online privacyverklaring hebben.

We kunnen deze Online Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u, afhankelijk van het soort wijziging, via e-communicatie of via onze website informeren. Het is raadzaam dat u de actuele versie hier controleert. Als wij wijzigingen in deze verklaring aanbrengen, zullen wij de "Ingangsdatum" bovenaan deze Online Privacyverklaring bijwerken.

Wat staat er in deze Online Privacyverklaring?

Op welke gegevens is deze Online Privacyverklaring van toepassing?
Welke gegevens verzamelen wij online en hoe verzamelen wij die?
Hoe gebruiken wij de gegevens die wij over u verzamelen?
Hoe delen wij uw gegevens?
Hoe beschermen en bewaren wij uw gegevens?
Wat zijn uw rechten?
Heeft u vragen over de Online Privacyverklaring?
Definities

 

Op welke gegevens is deze Online Privacyverklaring van toepassing?

Deze Online Privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die wij online over u verkrijgen, kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. We verzamelen Online gegevens wanneer u:

 • onze websites of apps bezoekt of gebruikt (cookies);
 • inschrijft en deelneemt aan onze activiteiten die wij aanbieden;
 • elektronische communicatie van ons ontvangt of beantwoordt;
 • online informatie-aanvraag bij ons doet.

 

Welke gegevens verzamelen wij online en hoe verzamelen wij die?

Het soort gegevens dat wij verzamelen is afhankelijk van welk product of dienst u gebruikt.

Soms verstrekt u gegevens rechtstreeks aan ons. U kunt ons bijvoorbeeld uw naam, rekeningnummer, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of geboortedatum verstrekken wanneer u:

 • een online inschrijfformulier of enquête invult, inclusief wanneer u informatie over onze producten online aanvraagt;
 • zich registreert of inschrijft voor onze cursussen of overige activiteiten;
 • iets aanschaft via onze websites of apps.

Wij verzamelen ook gegevens via Cookies en gelijksoortige technologieën. Dit betreft alleen geanonimiseerde gegevens, zoals hoe u op onze website terechtkomt of uw algemene geografische locatie.

 

Hoe gebruiken wij de gegevens die wij over u verzamelen?

We gebruiken Online gegevens die wij over u verzamelen om:

 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites of gebruikmaakt van onze apps;
 • inschrijvingen te realiseren;
 • u te informeren over onze activiteiten middels nieuwsbrieven en nieuwsflitsen;
 • vragen te beantwoorden en te reageren op uw verzoeken via onze websites of apps en via websites van derden (inclusief social media);

 

Hoe delen wij uw gegevens?

Sommige Online gegevens en andere gegevens zijn Persoonlijke gegevens.

We delen uw Persoonlijke gegevens met niemand, behalve zoals hieronder beschreven. We delen uw Persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of indien dit vereist of toegestaan is door de toepasselijke wet, zoals:

 • met financiële instelling en om inschrijfgelden die u verschuldigd bent te innen;
 • met regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstanties om te voldoen aan juridische bevelen, wettelijke of regelgevende vereisten en overheidsverzoeken;
 • met Zakelijke partners met wie wij gezamenlijk of die afzonderlijk producten (reizen, cursussen) en diensten bieden (maar zij mogen uw Persoonlijke gegevens niet gebruiken om zelfstandig hun eigen producten of diensten aan te bieden, tenzij u toestemming geeft dat zij dit kunnen doen);
 • voor specifieke producten of diensten, wanneer u uw toestemming heeft gegeven (bijv. middels een inschrijfformulier).

 

Hoe beschermen en bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken organisatorische, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en voorzieningen. We vereisen dat Dienstverleners uw Persoonlijke gegevens beschermen en uw Persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doelen.

Wij zullen uw Persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig om onze producten en diensten te leveren of aan u aan te bieden of tot het moment u aangeeft geen gebruik meer van onze producten of diensten wenst te maken, tenzij wij door wet- of regelgeving of voor beslechting van geschillen en regelgevende onderzoeken zijn vereist om deze gegevens langer te bewaren. Als uw Persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor onze zakelijke, juridische of regelgevende behoeften nemen we redelijke stappen om dergelijke gegevens op veilige wijze te vernietigen of om deze permanent te anonimiseren.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op toegang tot uw Persoonlijke gegevens en om deze te veranderen en/of te wissen. U kunt ook het recht hebben om het gebruik van uw Persoonlijke gegevens op de volgende wijzen te beperken en/of hiertegen bezwaar te maken:

 • u kunt uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonlijke gegevens door ons te allen tijde intrekken;
 • u kunt een kopie verzoeken van uw Persoonlijke gegevens die we houden;
 • u kunt aangeven welke persoonlijke gegevens u wenst te wijzigen of te verwijderen.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over hoe we uw Persoonlijke gegevens verwerken kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Heeft u vragen over de Online Privacyverklaring ?

Als u vragen heeft over deze Online Privacyverklaring kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Definities

Scott Haldane Foundation (SHF) (we, wij, onze, ons) – De Scott Haldane Foundation zoals geïdentificeerd aan het begin van deze Online Privacyverklaring. 

Cookies en soortgelijke technologieën - een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt. Wij kunnen cookies plaatsen wanneer u een bezoek brengt aan onze website, informatie aanvraagt of personaliseert, of als u zich registreert voor bepaalde diensten. Wij gebruiken de term Cookies en soortgelijke technologieën in deze verklaring om te verwijzen naar alle technologieën die op deze manier gegevens verzamelen. Cookies worden enkel intern gebruikt. Dit betreft alleen geanonimiseerde gegevens, zoals hoe u op onze website terechtkomt of uw algemene geografische locatie. 

Dienstverlener - iedere leverancier, derde partij en/of bedrijf die/dat diensten levert of namens ons bedrijfsactiviteiten uitvoert zoals drukwerk, mailingen en andere communicatiediensten (e-mail, direct mail, etc.), marketing, gegevensverwerking en uitbestede technologie, beheer, dienstverlening, verzameling, advertentiebeheer, auditors, consultants, accountants en professionele adviseurs.

Geanonimiseerde gegevens - gegevens of informatie gebruikt op een manier die u niet identificeert naar een derde. Wij leiden geanonimiseerde gegevens af van persoonlijke informatie. Het omvat gegevens verkregen uit verschillende bronnen, waaronder gegevens van Cookies en soortgelijke technologieën.

IP-adres - een nummer dat aan een apparaat wordt toegewezen wanneer het verbinding maakt met het internet.

Online gegevens - gegevens of informatie verzameld op de website van SHF.

Persoonlijke gegevens - alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals naam, adressen, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens specifiek voor dat individu. 

Zakelijke partners - derden waarmee we zakendoen en waarmee we een contractuele relatie hebben, zoals (digitale) betalingsproviders die onze diensten verstrekken en waarbij wij diensten afnemen, verzekeringsmaatschappijen, reisagenten en luchtvaartmaatschappijen.

 

 

@scotthaldane

Update:30-05-2023