SHF in 2022 wederom CRKBO geaccrediteerd

CRKBO-nw

2022 SHF opname CRKBO verlengd
Na de 4 jaarlijkse audit is SHF opnieuw opgenomen in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
In dit register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. SHF is met vlag en wimpel geslaagd voor de audit.
Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders). In deze gedragscode worden kwaliteitseisen gesteld m.b.t. zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening.
Opname in het register heeft ook tot gevolg dat alle onderwijsactiviteiten van SHF, als erkende instelling, vrijgesteld zijn van BTW .


SHF activiteiten geaccrediteerd voor Nederlandse en Belgische artsen

geaccrediteerd door

Alle cursussen en congressen van de Scott Haldane Foundation zijn geaccrediteerd voor:

 • Nederlandse artsen door de specialisten-, huisartsen- en bedrijfsartsenverenigingen via GAIA.
 • Belgische artsen door het RIZIV.
 
• (inter)nationale duikerartsen door het European College of Baromedicine.
 • Nederlandse duikerartsen door het NICDA.

Voor een overzicht van alle accreditatiepunten kijk bij CURSUSACCREDITATIES bij het onderwerp CURSUSSEN.


SHF opnieuw CRKBO geaccrediteerd

CRKBO-nw

1-1-2015 SHF opname CRKBO verlengd
Na de 4 jaarlijkse audit is SHF opnieuw opgenomen in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
In dit register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. SHF is met vlag en wimpel geslaagd voor de audit.
Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders). In deze gedragscode worden kwaliteitseisen gesteld m.b.t. zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening.
Opname in het register heeft ook tot gevolg dat alle onderwijsactiviteiten van SHF, als erkende instelling, vrijgesteld zijn van BTW .


Goed nieuws voor bijna alle medisch specialisten!

nieuws-accr buiten vakgeb

De pilot, waaraan bijna alle medisch specialismen deelnemen, die accreditatie buiten het eigen vakgebied regelt wordt per 30 april 2014 met tenminste twee jaar verlengd. Mits geaccrediteerd door een van de specialisten accreditatiecommissies of het accreditatie bureau cluster 1 (o.a. accreditatie voor huisartsen) geldt deze accreditatie voor alle andere deelnemers tot een maximum van 50 uren. Dit houdt dus in dat de Scott Haldane cursussen die door een van de deelnemende accreditatiecommissies geaccrediteerd zijn, ook de komende 2 jaren voor alle deelnemende specialismen punten opleveren. Goed nieuws voor bijna alle medisch specialisten!


@scotthaldane

Update: 09-07-2024