Wie was Scott Haldane

John Scott Haldane werd in 1860 in het Schotse Edinburgh geboren. De familie Haldane behoorde tot de notabelen van de stad. John Scott studeerde geneeskunde aan de universiteit van Edinburgh, waar hij in 1884 afstudeerde.

John Scott Haldane

© Lafayette Victoria and Albert museum

Na een korte aanstelling aan het Queens College in Dundee verhuisde hij naar Oxford. Hij specialiseerde zich in de ademhalingsfysiologie en ontdekte dat de kooldioxide concentratie in het bloed het voornaamste reguleringsmechanisme voor de ademhaling vormde, in plaats van de zuurstof concentratie. Haldane onderzocht de effecten van hoogte en diepte op de ademhaling en gasconcentraties in het bloed. Via zijn compartimententheorie stelde hij decompressietabellen op, die het o.a. mogelijk maakte om tussen 1917 en 1924 op een veilige manier het goud uit de Lusitania te bergen. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de theorievorming omtrent de maximale stijgsnelheid van perslucht duikers. Daarnaast heeft Haldane de veiligheid voor mijnwerkers aanmerkelijk vergroot door het toxische effect van koolmonoxide aan te tonen en het gebruik van diverse veiligheidsgereedschappen te introduceren.

©Copyright National Galleries of Scotland, Photography John Mckenzie

Hij was de oprichter van het Journal of Hygiene, waarin hij in 1908 zijn eerste decompressietabellen publiceerde.Verder publiceerde hij ondermeer Organism and Environment (1917)Respiration (1922) en The Philosophy of a Biologist (1936).

In 1936 vertrok hij naar Perzië om de gevolgen van zonnesteek bij oliearbeiders te onderzoeken.

Echter bij zijn terugkeer naar het koude Oxford liep hij een longontsteking op. Aan de gevolgen hiervan overleed hij in hetzelfde jaar.

@scotthaldane

Update: 09-07-2024