Cursusstructuur

Per 1 januari 2011 is bij de Scott Haldane Foundation (SHF) de nieuwe cursusstructuur voor de opleidingen van duikerartsen ingevoerd.
Deze structuur sluit direct aan op de internationale richtlijnen voor de opleidingen van duikerartsen opgesteld door de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM).
De SHF structuur kent twee opleidingsniveaus:

Niveau (Level)1. Basis duikgeneeskunde
Niveau (Level)2. Verdieping duikgeneeskunde

1. Basis duikgeneeskunde

  • Het basisniveau, de ingang tot alle duikgeneeskundige opleidingen van SHF, bestaat uit twee modules , de Level 1 deel I en de Level 1 deel II, die tezamen de Level 1 cursus vormen.

  • Indien de complete level 1 cursus met een positief examen is afgesloten, kan de cursist zich certificeren als duikerarts D/Associated Specialist (alleen Nederlandse situatie) of als Medical Examiner of Divers (MED) een certificering door het European College of Baromedicine (ECB), die internationaal erkend is. Zie ook www.mijnduikerarts.nl. Level 1 deel I moet voor Level 1 deel II zijn gevolgd.

 SHF cursusstructuur NL


2. Verdieping duikgeneeskunde

  • Het verdiepingsniveau (level 2d) wordt gevormd door de verdiepingscursussen en stages.

  • Cursussen op het verdiepingsniveau kunnen worden gevolgd als tenminste Level 1 module deel I (of vergelijkbare cursus) is gevolgd. Certificering Sportduikerartsen na 1-1-2011 (zie ook mijnduikerarts.nl)

  • Geselecteerde cursussen uit het verdiepingsniveau, waaronder ten minste de cursus ‘HBOt en decompressie’, twee andere SHF-verdiepingscursussen en de 2 stages ‘Verschillende typen Duiken’ en ‘Hyperbare zuurstoftherapie’, kwalificeren voor de internationaal erkende certificering door het ECB volgens de ECHM-richtlijnen (level 2d), tot Diving Medicine Physician (DMP).

  • Alle opleidingen van het verdiepingsniveau tellen mee voor de Continue Medische Educatie (CME) en als zodanig voor de hercertificering van duikerartsen D/Associated Specialist, MED’s en DMP’s.

  • SHF richt de drie verplichte verdiepingsmodules voor certificering tot DMP dusdanig in dat de modules de verplichte onderdelen voor deze certificering bevatten. Maar daarnaast zal steeds een andere thema gekozen worden, zodat deze cursussen altijd voldoende nieuwe onderdelen bevatten voor degenen die reeds gecertificeerd zijn als DMP of voor degenen die de cursus voor hercertificering willen gebruiken.

  • Level 1 deel II moet afgerond zijn voordat er aan de stages van level 2 begonnen wordt.

 SHF cert structuur NL

@scotthaldane

Update: 09-07-2024