Algemene Informatie

Oude SHF logo 1976

Oude SHF logo 1976

De Scott Haldane Foundation of zoals hij statutair heet de Scott Haldane Stichting, is in 1976 opgericht met als hoofddoel het verspreiden van kennis over de duikgeneeskunde onder medici.

Hyperbare kamer AMC

Hyperbare kamer AMC


Door de stichting zijn in de begin jaren onder andere symposia georganiseerd en boekjes over de duikgeneeskunde gepubliceerd.
Na een “rust” periode van ongeveer 15 jaar heeft de Scott Haldane Foundation haar taak weer opgepakt met het ontwikkelen en organiseren van cursussen in de duik- en hyperbare geneeskunde.

Wat is er allemaal gebeurd sindsdien?

  • Er is een Multi-level opleidingsprogramma opgebouwd.
  • Meer dan 2100 artsen zijn door SHF geïnteresseerd geraakt in duikgeneeskunde.
  • Een certificeringssysteem is opgezet voor sportduikerartsen dat nu valt onder een onafhankelijke instantie, het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA).
  • Er is een onderhoudssysteem voor de certificering t.b.v. de continue (duik)medische. educatie (CME) van (sport)duikerartsen gerealiseerd.
  • Internationalisering van opleidingen en certificering tot Medical Examiner of Divers (MED) en Diving Medicine Physiscian.(DMP) onder de vlag van het European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en het European College of Baromedicine (ECB).


Het doel van de Scott Haldane Foundation is uit te groeien tot hèt internationale knowledge transfercentrum voor de duikgeneeskunde.

@scotthaldane

Update: 09-07-2024