31e SHF verdiepingscursus duikgeneeskunde Horen, ruiken, voelen (2)

23 t/m 30 november 2024
Locatie Watamu, Kenia

Beschikbare plaatsen: 10

Met trots kondigen wij de nieuwste Scott Haldane verdiepingscursus duikgeneeskunde aan met de titel "Horen, ruiken, voelen". In duikgeneeskundige termen komt een verdieping van het KNO-gebied en het (dangerous) Marine life aan bod. Uit voorgaande cursusevaluaties kwam de vraag naar meer kennis over deze twee gebieden met stip boven drijven. Niet geheel onverwacht natuurlijk, daar KNO-problemen bovenaan de lijst van duikgerelateerde aandoeningen staat. De duikerarts kan een grote rol spelen bij enerzijds het voorkomen van problemen door een goede advisering en anderzijds door (acute) problemen op te lossen.
De aanwezigheid van de flora en fauna onderwater is voor de sportduiker vaak de nummer één reden om te gaan duiken. Ontmoetingen en contact met het onderwaterleven kunnen echter onplezierige ervaringen opleveren. Hoe deze te voorkomen en te behandelen behoort ook tot de taken van de duikerarts. In acute gevallen kan een juiste behandeling levensreddend zijn.
Deze cursus wordt georganiseerd op een prachtige nieuwe SHF-cursuslocatie nabij het Watamu marine park aan de oostkust van Kenia. Kristal helder water met een grote verscheidenheid aan onderwaterleven staan garant voor een prachtige en leerzame cursusweek.

SHF ThumbsDe Scott Haldane Foundation heeft een volledige internationaal geaccrediteerd opleidingstraject, dat aan alle eisen van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) voldoet. De hier aangekondigde cursus is onderdeel van de opleiding tot Diving Medicine Physician (level 2d). De cursus geldt als geaccrediteerde bijscholing voor de herregistratie van Medical Examiners of Divers en Diving Medicine Physicians en is rechtstreeks geaccrediteerd door het European College of Baromedicine (ECB). Voor duikerartsen D vindt accreditatie plaats door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA). Voor een compleet overzicht verwijzen wij graag naar de SHF-cursusstructuur op deze site.

 

Inhoud

Deze cursus heeft tot doel de kennis van de duikerarts te vergroten op het gebied van de KNO en de onderwater flora en fauna. Hiertoe worden deze twee gebieden door ervaren specialisten behandeld.

KNO: naast verdieping van de algemene kennis over het KNO-gebied vormen de volgende drie aandachtsgebieden de kern van dit onderdeel:

  • Het al dan niet kunnen/mogen duiken met bestaande pathologie met betrekking tot horen, evenwicht en ruiken. En de adviezen die hierbij gegeven kunnen worden.
  • De problemen die door duiken kunnen ontstaan in het KNO-gebied en hoe deze mogelijk te zijn voorkomen.
  • De behandeling van KNO-pathologie ontstaan tijdens of na de duik.

Marine life: Vanuit de kennis van de marine biologie diverse groepen onderscheiden waarvan het contact met de duiker tot onwenselijk/gevaarlijke situaties kan leiden. Er wordt ingegaan op:

  • Het gedrag van het onderwater leven.onderwth 2
  • Hoe contact te vermijden.
  • De risico’s van contact.
  • De gevolgen en de behandeling van contact

De duikerarts wordt verondersteld na deze cursus:

  • Beter in staat te zijn tijdens een preventief duikmedisch onderzoek problemen te onderscheiden m.b.t. KNO-gebied die een risico kunnen vormen tijdens het duiken.
  • Beter in staat te zijn de diverse omstandigheden die kunnen optreden tijdens duiken te kunnen beoordelen op hun mogelijke effecten voor de duikveiligheid m.b.t. het KNO-gebied en de contacten met flora en fauna onderwater. Hij/zij wordt in staat geacht hier goed gefundeerde adviezen over te kunnen geven aan de duiker.
  • Een adequate behandeling op te kunnen starten ten gevolge van KNO problemen die tijdens of na het duiken zijn opgetreden of die het gevolg zijn van contact met het onderwaterleven.

Voor een totaaloverzicht van alle cursussen klik hier

Locatie

Watamu, Kenia Marine Park Road, Watamu, Kenia

@scotthaldane

Update: 09-07-2024